Međunarodna priznanja

Laboratorij za homologacijska ispitivanja Centra za vozila Hrvatske d.d. ovlašten je kao tehnička služba oznake E 25/C pri Gospodarskoj komisiji Ujedinjenih naroda za Europu i odgovoran je za obavljanje homologacijskih ispitivanja prema određenim ECE pravilnicima, odnosno prema Sporazumu o prihvaćanju jednakih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima, i uvjete za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa (dalje: Sporazum).

U statusu Sporazuma navedena su nadležna tijela zemalja potpisnica, zajedno s ovlaštenim tehničkim službama prema ECE pravilnicima.

Aktualan status Sporazuma dostupan je na stranici:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

 

Centar za vozila Hrvatske d.d. ovlašten je da u ime nadležnog tijela izdaje certifikate o usklađenosti sa Sporazumom o međunarodnom prijevozu lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda i posebnoj opremi koja mora biti uporabljena pri takvom prijevozu (ATP Sporazum) pri Gospodarskom povjerenstvu Ujedinjenih naroda za Europu.

Centar za vozila Hrvatske d.d. Odjel za ispitivanje ovlaštena je ispitna stanica za provjeru usklađenosti prema zahtjevima ATP Sporazuma pri Gospodarskom povjerenstvu Ujedinjenih naroda za Europu.

Aktualno stanje ATP Sporazuma dostupno je na stranici:

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp11/teststations.pdf

KONTAKTI