Naknada za ceste

NEKE OD PROPISANIH OBVEZA:

a) Godišnja naknada za uporabu javnih cesta

Vlasnik motornog vozila, prema Zakonu o javnim cestama i Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta, je obvezan prilikom registracije vozila, odnosno produljenja valjanosti prometne dozvole platiti godišnju naknadu za uporabu javnih cesta.

b) Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti

Jedan od uvjeta za registraciju vozila, odnosno produljenje valjanosti prometne dozvole je i obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti.

Pregled osiguravajućih kuća u Hrvatskoj

KONTAKTI