Prva registracija

Zakonski okvir

Da bi vozilo sudjelovalo u prometu, osim što mora biti tehnički ispravno, vozilo mora biti i registrirano i imati važeću prometnu dozvolu. Svi postupci i dokumenti potrebni pri registraciji i odjavi motornog vozila su propisani Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila.

Postupak prve registracije

Postupak registracije vozila opisan je u Pravilniku o registraciji i označavanju vozila, a detaljne upute nalaze se u stručnim uputama Centra za vozila Hrvatske i objavljene su na ovim stranicama.

Prva registracija motornog vozila se obavlja u nadležnoj policijskoj upravi odnosno postaji prema prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika vozila.

 1. Dokumenti potrebni za registraciju vozila:

  • Dokaz o vlasništvu vozila (račun, ovjereni kupoprodajni ugovor, carinska deklaracija i sl., na osnovu kojih je jasno vidljivo tko je vlasnik vozila).
  • Dokaz o plaćenim propisanim obvezama.
  • Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (ovjeren zapisnik o obavljenom redovnom tehničkom pregledu vozila).
  • Osobna iskaznica.
 2. Po obavljenom redovnom tehničkom pregledu vozila i uplati propisanih davanja ovlašteni djelatnik smije ovjeriti prometnu dozvolu, odnosno produljiti valjanost prometne dozvole. Produljenje valjanosti prometne dozvole (registracije) ovjerava se u odgovarajućoj rubrici u prometnoj dozvoli pečatom s grbom Republike Hrvatske.
 3. Ukoliko se radi o prvoj registraciji vozila, tek nakon što nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja ovjeri prometnu dozvolu i vozilo evidentira u evidneciji MUP-a, stanica za tehnički pregled vozila može izdati registarske pločice.

 

KONTAKTI