kategorije pretrage

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE

Zagreb, Ilica 15/1
http:\\www.cvh.hr
I/7, broj: 2923-1/2008
Zagreb, 14.01.2009.

STANICAMA ZA REDOVNE TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA
- koje vrše ispitivanje vozila

Predmet: Provjera i ispitivanje minimalnih tehničkih i sigurnosnih uvjeta motornih vozila i njihovih priključnih vozila prema zahtjevima rezolucije ITF/TMB/TR/MQ(2008)8/FINAL

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture svojim je Rješenjem KLASA: UP/I-340-01/08-02/157, URBROJ: 530-07-08-03 ovlastilo Centar za vozila Hrvatske za obavljanje provjere i ispitivanje minimalnih tehničkih i sigurnosnih uvjeta motornih vozila i njihovih priključnih vozila prema zahtjevima rezolucije ITF/TMB/TR/MQ(2008)8/FINAL. Riječ je o pregledu vozila koji smo do sada uobičajeno nazivali CEMT pregled ili pregled vozila po CEMT rezoluciji za izdavanje Aneksa 8., ali se zbog promjena naziva rezolucije ovaj pregled označava novim imenom.

Tehnološki dio pregleda vozila se nije promijenio i odvija se sukladno dosadašnjim uputama, ali se promijenila (smanjila) naknada za obavljanje ovog pregleda. Uvedene su dvije kategorije naknada u ovisnosti o tome da li je vozilo pristupilo samo pregledu prema ITF rezoluciji ili da li je vozilo istodobno pristupilo REDOVNOM tehničkom pregledu i pregledu prema ITF rezoluciji.

1. U slučaju kada se bilo kojim vozilom pristupi u stanicu za tehnički pregled samo zbog ITF pregleda, naknade iznose:

Kategorija vozila Naknade
Naknada za pregled vozila temeljem direktive 96/96/EC u STP Naknade za obradu dokumentacije i izdavanje Potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila temeljem direktive 96/96/ EC od CVH UKUPNO
Teretno motorno vozilo 565,00 kn 765,00 kn 1.330,00 kn
Tegljač 465,00 kn 630,00 kn 1.095,00 kn
Priključno vozilo 290,00 kn 390,00 kn 680,00 kn
Izdavanje potvrda o udovoljavanju tehničko - sigurnosnih uvjeta vozila temeljem odredbi ITF rezolucije
Sve kategorije vozila - 350,00 kn 350,00 kn

2. U slučaju kada vozilo ISTODOBNO u jednoj stanici za tehnički pregled vozila pristupi i REDOVNOM tehničkom pregledu i pregledu za potrebe izdavanja potvrde o sukladnosti vozila za potrebe izdavanja ITF dozvole, tada se fizički više neće vršiti sam pregled vozila (on se obavlja za vrijeme redovnog tehničkog pregleda), već samo administrativne radnje. One se sastoje od popunjavanja pripadajućeg kontrolnog lista i njegovog elektroničkog snimanja (skeniranja) tj. obrade. Također, tom prilikom potrebno je još elektronski snimiti i preostale dokumente uz vozilo i dostaviti ih elektronskim putem u CVH. U ovom slučaju potrebno je da se datumi na Kontrolnom listu za ITF pregled i Zapisniku o redovnom tehničkom pregledu poklapaju.

Isto tako umjesto ispisa o mjerenju stupnja zacrnjenja ispisanog iz analizatora ispušnih plinova moguće je skenirati i dostaviti uobičajenim putem Zapisnik o redovnom tehničkom pregledu vozila. Na zapisniku o redovnom tehničkom pregledu uvijek moraju biti vidljivi rezultati ispitivanja ispušnih plinova.

U takvim slučajevima naknade iznose:

Kategorija vozila Naknade kada se istodobno u STP obavlja redovni tehnički pregled i pregled za potrebe ITF-a
Naknada za administrativne poslove pri pregledu vozila u STP Naknade za obradu dokumentacije i izdavanje Potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila temeljem direktive 96/96/ EC od CVH UKUPNO
Teretno motorno vozilo 100,00 kn 387,50 kn 487,50 kn
Tegljač 100,00 kn 387,50 kn 487,50 kn
Priključno vozilo 100,00 kn 387,50 kn 487,50 kn

U informatičkom programu su već izvršene promjene kako bi se započelo s primjenom ove odluke stoga s primjenom iste treba započeti odmah po dobivanju ovog dopisa.

U privitku se dostavlja Rješenje Ministarstva mora, prometa i veza: KLASA: UP/I-340-01/08-02/157, URBROJ: 530-07-08-03.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti