Odluka o određivanju službenika za informiranje

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13) i članka 34. stavka 1. Statuta Centra za vozila Hrvatske d.d., Uprava Društva donosi sljedeću

 

O D L U K U
o određivanju službenika za informiranje

 

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se DUŠICA EZGETA, dipl. iur., na radnom mjestu "pravnik", kao  posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama u Centru za vozila Hrvatske d.d. (službenik za informiranje).

 

Članak 2.

Zahtjevi za pristup informacijama i zahtjevi za ponovnu uporabu informacija, podnose se:
-          poštom na adresu Centar za vozila Hrvatske d.d., 10000 Zagreb, Capraška 6,
-          putem elektroničke pošte na e-mail adresu  dusica.ezgeta@cvh.hr,
-          putem faxa na broj 01/4833-610, ili
-          putem telefonom na broj 01/4802-474.

 

Članak 3.

Korisniku prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija, naplatiti će se naknada u visini stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem i dostavom tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 38/11).  

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na internetskoj stranici Centra za vozila Hrvatske d.d.

Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje se primjenjivati Odluka o određivanju službenika za informiranje oznake I/1, broj: 2990-1/2011 od 18.07.2011. godine.

Predsjednik Uprave

Davorin Pavlović, dipl. ing.

KONTAKTI