Redovni tehnički pregled vozila

Utvrđivanje tehničke ispravnosti na redovnom tehničkom pregledu uvjet je za (prvu) registraciju vozila ili za produljenje važenja prometne dozvole. Različite vrste vozila podliježu redovnom tehničkom pregledu u različitim periodima prema slijedećoj tablici:

 • Nova vozila: 2 godine (24 mjeseca) nakon obavljenog prvog tehničkog pregleda vozila, a zatim svakih 12 mjeseci. Novim vozilima se smatraju vozila koja nisu registrirana, nisu bila u prometu i nisu starija od 1 godine (12 mjeseci), a odnosi se na
 • motorna i priključna vozila najveće dopuštene mase veće od 3500 kg, nova motorna vozila za prijevoz osoba koja, osim sjedala za vozača, imaju više od osam sjedala, nova vozila hitne medicinske pomoći i nova vozila za taksi prijevoz, bez obzira na to dali su nova ili rabljena: svakih 12 mjeseci.
 • Rabljena vozila: svakih 12 mjeseci.
 • Lake prikolice: nakon prvog tehničkog pregleda, svakih 36 mjeseci.
 • IZUZETAK: Radni strojevi.: ne podliježu tehničkim pregledima

U svrhu brze provjere važenja redovnog tehničkog pregleda, na vozilo se postavlja znak-naljepnica pomoću koje policijski službenici ili inspektori cestovnog prometa mogu brzo utvrditi valjanost tehničkog pregleda.

Znak kojim se označava rok važenja tehničkog pregleda vozila ima oblik pravokutnika, dimenzija 52×40 mm i prikazan je na slici. Lijevi i desni rub znaka sadrže crvena i bijela polja s brojkama od 1 do 12 koja predstavljaju mjesece u godini. Gornji rub znaka sadrži dva plava i jedno žuto polje u kojima su upisane buduće kalendarske godine. Znak sadrži optičkopromjenjivi element (hologram) i jedinstvenu numeričku oznaku. Rok valjanosti tehničkog pregleda označava se bušenjem broja mjeseca na lijevom ili desnom rubu naljepnice te godine na gornjem rubu naljepnice u kojoj ističe rok valjanosti tehničkog pregleda. Znak se postavlja na vjetrobransko staklo s unutarnje strane u gornji desni kut, a ako zbog veličine vozila to nije moguće onda u donji desni kut. Kod motornih vozila bez vjetrobrana postavlja se na prednjom desnom kraju vozila, a kod priključnih vozila na stražnjem kraju vozila, pokraj registracijske pločice.

Preventivni tehnički pregled vozila

Preventivnim tehničkim pregledima podliježu jače eksploatirane grupe vozila u periodima koji ovise o njihovoj starosti. Grupe vozila koje podliježu preventivnim pregledima su:

 • Vozila koja se daju u najam (rent a car vozila),
 • Vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače (auto škole),
 • Vozila kojima se obavlja taksi prijevoz,
 • Vozila hitne medicinske pomoći,
 • Autobusi,
 • Teretna i priključna vozila za prijevoz opasnih tvari,
 • Teretna i priključna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 7.500 kg.

Periodi u kojima gore navedena vozila moraju dolaziti na preventivne preglede su:

 • Vozila do dvije godine starosti: svakih 12 mjeseci od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda i pregled kočnica svakih 12 mjeseci.
 • Vozila od dvije do sedam godina starosti: svakih šest mjeseci od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda i pregled kočnica svakih 12 mjeseci.
 • Vozila starija od sedam godina: svaka tri mjeseca od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda i pregled kočnica svakih 12 mjeseci.

Vozila koja su izuzeta od obaveze preventivnih tehničkih pregleda su:

 • Vozila za stanovanje ili kampiranje.
 • Teretna i priključna vatrogasna vozila.
 • Priključna vozila za traktore.
 • Vozila za prijevoz pčela.
 • Teretna i priključna vozila za zabavne radnje.

Redovni i preventivni pregledi vrijede do kraja mjeseca u kojemu im ističe propisani rok važenja.

Primjeri:
Redovni tehnički pregled napravljen na rabljenom osobnom automobilu 17.07.2013. vrijedi do 31.7.2014.
Periodični tehnički pregled napravljen 11.3.2013. na kamionu starom 3 godine i najveće dopuštene mase 18t vrijedi do 30.9.2013.

Izvanredni tehnički pregled vozila

Izvanredni tehnički pregled je postupak koji je predviđen za situacije kada vlasnik želi podvrći svoje vozilo tehničkom pregledu bilo kada u toku eksploatacije vozila ili za situacije u kojima je propisima predviđen kao obavezan:

 • Vozila koja su bila na popravku sklopova i uređaja bitnih za sigurnost u prometu (primjerice, nakon prometne nesreće ili u elementarnoj nepogodi u kojoj je vozilo oštećeno).
 • Vozila koja su podvrgnuta preinakama gdje su izvršene razne radnje prepravaka unutarnjih ili vanjskih dijelova vozila (vozila više nisu standardna).
 • Vozila isključena iz prometa od nadležne osobe (policije) te upućena na izvanredni tehnički pregled.

KONTAKTI