kategorije pretrage

Dostava elektronički potpisanih dokumenata

Dostava elektronički potpisanih dokumenata prema stanicama za tehnički pregled vozila

Upute za upotrebu aplikacije (PDF)

Od 11.2.2021. omogućena je dostava elektronički potpisanih dokumenta prema stanicama za tehnički pregled za potrebe tehničkih pregleda i registracijskih postupaka.

Ako je potrebno dostaviti elektronički potpisani dokument stanici za tehnički pregled, to je sada moguće putem web stranice https://edokumenti.tehnicki.hr.

Hrvatski državljani prijavljuju se u sustav putem NIAS-a, a građani EU/EAA putem ekvivalentnog sustava država članica.

Direktna poveznica za prijavu u sustav putem NIAS-a ili ekvivalentnog sustava država članica EU/EAA:

 https://edokumenti.tehnicki.hr/auth/sendRequest

Za uspješnu prijavu potrebno je koristiti vjerodajnice sigurnosne razine 3 ili 4.

Sigurnosna razina 3 – mtoken, tokeni banaka ili soft certifikat FINA

Sigurnosna razina 4 – Osobni i poslovni certifikati na karticama kvalificiranih izdavatelja (npr. FINA, AKD ili sl.) ili osobni certifikat na elektroničkoj osobnoj iskaznici

U aplikaciju se obavezno mora pažljivo upisati točan broj šasije vozila za koje se elektronički dokumenti dostavljaju. Upute za upotrebu aplikacije možete naći ovdje.

Ovako dostavljeni dokumenti, koji su povezani s određenim vozilom preko VIN oznake (broja šasije), biti će vidljivi svim stanicama za tehnički pregled vozila u Republici Hrvatskoj sljedećih 15 dana od dana dostave dokumenta.

Stanice za tehnički pregled će prilikom pozivanja vozila u postupku prijave tehničkog pregleda ili registracije, biti obaviještene o postojanju elektroničkih dokumenta, moći će pregledati dokument, provjeriti valjanost digitalnih potpisa i ,ukoliko ti dokumenti zadovoljavaju sve uvjete za registracijski postupak ili tehnički pregled, preuzeti i koristiti u tim postupcima u originalnom, elektroničkom obliku.

VAŽNO!!! Dostavljeni elektronički potpisani dokumenti ne zamjenjuju obvezu da vlasnik ili opunomoćenik budu prisutni ustanici za tehnički pregled prilikom prijave tehničkog pregleda ili registracijskog postupka.

Najčešća pitanja vezana za sustav razmjene dokumenata:

Što su to elektronički potpisani dokumenti?

Pomoću e-potpisa vrši se identifikacija korisnika i provjera vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog dokumenta. E-potpis osigurava vjerodostojnost izvora i integritet sadržaja. To znači da su osigurani cjelovitost i izvornost podataka. Jednostavnom provjerom može se utvrditi jesu li ti podaci naknadno nelegalno mijenjani.

U kojem formatu moraju biti dostavljeni dokumenti?

Dokumenti se dostavljaju u PDF formatu te se u pravilu potpisuju kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno  Uredbi (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (eIDAS Uredba).

Što mi je potrebno da bih mogao elektronički potpisati dokument?

Da bi se elektronički dokument mogao potpisati potrebno je imati odgovarajući certifikat, koji se najčešće nalazi na smart kartici. U Hrvatskoj, svaka osobna iskaznica sa čipom, sadržava potpisni certifikat osobe na koju glasi. Potpisne certifikate moguće je nabaviti od kvalificiranih izdavatelja prema eIDAS uredbi, u Hrvatskoj su to FINA i AKD.

Kako potpisati elektronički dokument?

Najjednostavnije je potpisati elektronički dokument pomoću Adobe reader-a, koji je besplatan alat za čitanje PDF dokumenata, a u besplatnoj verziji ima mogućnost potpisivanja dokumenata (alati…certifikati).

Jesu li skenirani dokumenti prihvatljivi u postupku registracije, kao elektronički dokumenti?

Ne – skenirani dokumenti nemaju svojstva elektroničkog dokumenta, nije moguće neporecivo utvrditi tko ih je potpisao niti jesu li mijenjani nakon potpisa.

Mogu li dostaviti kupoprodajni ugovor ili punomoć putem sustava za dostavu elektroničkih dokumenata?  

Da, moguće je dostaviti, ukoliko su potpisani kvalificiranim potpisom prodavatelja ili davatelja punomoći.

Treba li vlasnik ili opunomoćenik biti prisutan u stanici za tehnički pregled ako je dostavio dokumentaciju o vozilu putem sustava za dostavu elektroničkih dokumenata?

Da. Vlasnik vozila (ili njegov opunomoćenik) mora biti prisutan u stanici za tehnički pregled kako bi priložio prometnu dozvolu radi ovjere produženja važenja ili preuzeo novu prometnu dozvolu i registarske pločice te obavio druge radnje u postupku koje se mogu obaviti isključivo u stanici za tehnički pregled vozila.

Mogu li poslati opoziv punomoći za registraciju vozila putem sustava za dostavu elektroničkih dokumenata?

Trenutno nije moguće poslati opozive punomoći kroz ovaj sustav.

Opoziv punomoći, uz primjerak punomoći koja se opoziva, predaje se u bilo kojoj stanici za tehnički pregled vozila u Republici Hrvatskoj ili se dostavlja na adresu Centra za vozila Hrvatske d.d., koji opozive punomoći upisuje u evidenciju o registriranim vozilima na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Upute za upotrebu aplikacije (PDF)

Kontakti