kategorije pretrage

HOMOLOGACIJA VOZILA

Sami početci homologacije proizlaze iz zajedničke želje europskih zemalja za otklanjanjem prepreka u međusobnoj trgovini vozilima te usklađivanjem zakonodavstva na području vozila i njihovih dijelova, sklopova i uređaja

Postoje dva sustava homologacije:

Prvi se temelji na ECE pravilnicima, odnosno Sporazumu iz 1958. godine.

Gospodarska komisija Ujedinjenih naroda za Europu (radna skupina WP.29, World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations) donosi Sporazum o prihvaćanju jednakih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima i uvjeti za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa (Sporazum iz 1958.).

Ugovorne strane Sporazuma iz 1958., veliki broj europskih država, EU kao kolektivna članica te Japan, Australija i još 8 izvaneuropskih država samostalno, svaka za sebe, odlučuju koji će od pojedinačnih ECE pravilnika primjenjivati na svom teritoriju.

Pojedinačni ECE pravilnici donose odredbe o postupcima ispitivanja, odobravanja, označavanja i uzajamnog priznavanja pojedinih dijelova, sklopova i uređaja vozila.

Homologacijska odobrenja prema ECE pravilnicima se izdaju za tip vozila s obzirom na pojedini dio, sklop ili uređaj vozila, npr. za tip vozila s obzirom na sustav kočenja. Ovaj sustav homologacijskih pravilnika trenutno ne dopušta izdavanje odobrenja za tip vozila kao cjeline.

Aktualne novosti vezane uz Sporazum iz 1958., kao i pojedine ECE pravilnike dostupne su na stranici

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.html

Drugi se temelji na EEC/EC direktivama odnosno EU uredbama.

Pojedinačne EEC/EC direktive i EU uredbe donose odredbe o postupcima ispitivanja, odobravanja, označavanja i uzajamnog priznavanja pojedinih dijelova, sklopova i uređaja vozila, ali i mogućnost izdavanja odobrenja za tip vozila kao cjeline (WVTA - Whole Vehicle Type Approval).

Trenutačno su vrijedeće tri direktive/uredbe za homologaciju tipa vozila kao cjeline:

  • (EU) br. 2018/858 za homologaciju motornih vozila i priključnih vozila.
  • (EU) br. 168/2013 za homologaciju motornih vozila na dva ili tri kotača i četverocikla.
  • (EU) br. 167/2013 za homologaciju poljoprivrednih i šumarskih traktora.

Aktualne novosti vezane uz navedene direktive kao i pojedine EEC/EC direktive i EU uredbe dostupne su na stranici:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/directives/index_en.htm

Uz navedeno unutar radne skupine WP.29, temeljem Sporazuma o globalnim tehničkim propisima (GTR) ili skraćeno Sporazum iz 1998., razvija se i sustav međunarodne harmonizacije propisa te se očekuje značajno pojednostavljenje i harmonizacija tehničkih propisa za vozila na svjetskoj razini.

Aktualne novosti vezane uz Sporazum iz 1998., kao i pojedine GTR pravilnike dostupne su na stranici: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.html

Homologacija vozila u RH – Zakonska osnova

  • Sporazum o prihvaćanju jednakih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima i uvjeti za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa (Narodne novine - Međunarodni ugovori br.10/95).
  • Odluka o objavljivanju međunarodnog Sporazuma o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila, s priključenim pravilnicima, kojeg je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (Narodne novine - Međunarodni ugovori br. 10/95, 1/96).

Kategorizacija vozila za homologaciju (utvrđivanje sukladnosti)

Kontakti