kategorije pretrage

Redovni tehnički pregled vozila

Utvrđivanje tehničke ispravnosti na redovnom tehničkom pregledu uvjet je za produljenje važenja prometne dozvole. Različite vrste vozila podliježu redovnom tehničkom pregledu u različitim periodima prema slijedećoj tablici:

 • Nova vozila: 2 godine (24 mjeseca) nakon prve registracije vozila, a zatim svakih 12 mjeseci. Novim vozilima se smatraju vozila koja nisu registrirana, nisu bila u prometu i nisu starija od 1 godine (12 mjeseci), a odnosi se na motorna i priključna vozila najveće dopuštene mase veće od 3500 kg, nova motorna vozila za prijevoz osoba koja, osim sjedala za vozača, imaju više od osam sjedala, nova vozila hitne medicinske pomoći i nova vozila za taksi prijevoz, bez obzira na to dali su nova ili rabljena: svakih 12 mjeseci.
 • Rabljena vozila: svakih 12 mjeseci.
 • Lake prikolice: nakon prve registracije, svakih 36 mjeseci.
 • IZUZETAK: radni strojevi ne podliježu tehničkim pregledima

Preventivni tehnički pregled vozila

Preventivnim tehničkim pregledima podliježu jače eksploatirane grupe vozila u periodima koji ovise o njihovoj starosti. Grupe vozila koje podliježu preventivnim pregledima su:

 • Vozila koja se daju u najam (rent a car vozila),
 • Vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače (auto škole),
 • Vozila kojima se obavlja taksi prijevoz,
 • Vozila hitne medicinske pomoći,
 • Autobusi,
 • Teretna i priključna vozila za prijevoz opasnih tvari,
 • Teretna i priključna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 7.500 kg.

Periodi u kojima gore navedena vozila moraju dolaziti na preventivne preglede su:

 • vozila starija od šest pa do deset godina starosti, svakih 6 mjeseci od obavljenoga redovitog ili preventivnog tehničkog pregleda
 • vozila starija od deset godina, svaka 3 mjeseca od dana obavljenoga redovitog ili preventivnog tehničkog pregleda.

Vozila koja su izuzeta od obaveze preventivnih tehničkih pregleda su:

 • Vozila za stanovanje ili kampiranje.
 • Teretna i priključna vatrogasna vozila.
 • Priključna vozila za traktore.
 • Vozila za prijevoz pčela.
 • Teretna i priključna vozila za zabavne radnje.

Redovni i preventivni pregledi vrijede do kraja mjeseca u kojemu im ističe propisani rok važenja.

Primjeri:

Na vozilu najveće dopuštene mase 26 t, starom 6 godina se periodični pregled još ne ovjerava u karton preventivnih pregleda.

Periodični tehnički pregled napravljen na autobusu starom 7 godina vrijedi od 20.10.2018. do 30.04.2019.

Redovni tehnički pregled napravljen na rabljenom osobnom automobilu 17.07.2013. vrijedi do 31.7.2014.

Izvanredni tehnički pregled vozila

Izvanredni tehnički pregled je postupak koji je predviđen za situacije kada vlasnik želi podvrgnuti svoje vozilo tehničkom pregledu bilo kada u toku eksploatacije vozila ili za situacije u kojima je propisima predviđen kao obavezan:

 • Vozila koja su bila na popravku sklopova i uređaja bitnih za sigurnost u prometu (primjerice, nakon prometne nesreće ili u elementarnoj nepogodi u kojoj je vozilo oštećeno).
 • Vozila koja su podvrgnuta preinakama gdje su izvršene razne radnje prepravaka unutarnjih ili vanjskih dijelova vozila (vozila više nisu standardna).
 • Vozila isključena iz prometa od nadležne osobe (policije) te upućena na izvanredni tehnički pregled.

 

Kontakti