kategorije pretrage
CITA2017.jpg

Sve o tehničkom pregledu

Tehnički pregled vozila obavlja se temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnika o tehničkim pregledima vozila, a u svrhu provjere tehničke ispravnosti i ekološke podobnosti vozila. Obvezan je za sva motorna (automobili, motori, autobusi i sl.) i priključna vozila osim radnih strojeva.

Iako sva vozila koja sudjeluju u prometu moraju biti tehnički ispravna, gotovo svako četvrto vozilo ne prođe tehnički pregled u Republici Hrvatskoj. Ako ste jedan od "neispravnih", ne ljutite se jer svrha tehničkih pregleda jest otkriti nedostatke na vozilu koji mogu utjecati na sigurnost vašeg vozila i putnika u njemu, na sigurnost ostalih sudionika u prometu (pješaka, biciklista, ostalih vozila, itd.) te osigurati da vozila svojim prometovanjem što manje utječu na okoliš. Tehničkim pregledom motornog vozila se također utvrđuje dali je  vozilo opremljeno propisanom opremom i uređajima, dali su isti ispravni, te udovoljavaju li uvjetima iz propisa za sigurno sudjelovanje u prometu.

Tehnički pregled vozila obavlja se temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnika o tehničkim pregledima vozila, a u svrhu provjere tehničke ispravnosti i ekološke podobnosti vozila. Obvezan je za sva motorna (automobili, motori, autobusi i sl.) i priključna vozila osim radnih strojeva.

Naknade za tehnički pregled vozila

Visina naknada za tehnički pregled određena je "Odlukom o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila" i ovisna je o kategoriji vozila. Ako je vaše vozilo proglašeno neispravnim pa morate pristupiti ponovljenom tehničkom pregledu, i ako to učinite u roku 15 dana, ponovljeni tehnički pregled će se obaviti bez ponovnog plaćanja naknade. Ako je vaše vozilo proglašeno neispravnim na EKO testu, ponovljeni EKO test u roku 15 dana zaračunat će se u iznosu od 50% iznosa plaćenog kod tehničkog pregleda na kojem je vozilo prvi put proglašeno neispravnim.

 

Znak kojim se označava rok važenja tehničkog pregleda vozila ima oblik pravokutnika, dimenzija 52×60 mm i prikazan je na slici lijevo. Gornji dio znaka sadrži naziv: "TEHNIČKI PREGLED". Lijevi i desni rub znaka sadrže crvena i bijela polja s brojkama od 1 do 12 koja predstavljaju mjesece u godini. Gornji rub znaka sadrži polja u kojima su upisane buduće kalendarske godine. Znak sadrži optičko promjenjivi element, otisnut optički promjenjivom bojom, u obliku oznake "HR", jedinstvenu numeričku oznaku i bar-kod sa sadržanom jedinstvenom numeričkom oznakom. Donji rub naljepnice sadrži polja s natpisima:"< EURO 3/III", "EURO 3/III", "EURO 4/IV", "EURO 5/V", EURO 6/VI" i "OSTALO".

Rok važenja tehničkog pregleda označava se bušenjem broja mjeseca na lijevom ili desnom rubu naljepnice te godine u kojoj ističe rok važenja tehničkog pregleda na gornjem rubu naljepnice.

Za vozila kategorije M i N, obavezno se bušenjem polja iznad pripadajućeg natpisa označava ekološka kategorija vozila o čemu se podatak vodi u jedinstvenom programskom rješenju za obradu podataka o tehničkim pregledima i registraciji vozila u stanicama za tehnički pregled vozila.

Za vozila kategorija M i N za koja ne postoji podatak o ekološkoj kategoriji vozila, te za ostale kategorije vozila, polja u donjem rubu naljepnice se ne buše.
Za vozila s hibridnim i električnim pogonom, buši se polje iznad natpisa "OSTALO".

Ovaj znak/naljepnica postavlja se na vjetrobransko staklo s unutarnje strane u gornji desni kut, a ako zbog veličine vozila to nije moguće onda u donji desni kut. Kod motornih vozila bez vjetrobrana postavlja se na prednjom desnom kraju vozila, a kod priključnih vozila na stražnjem kraju vozila, pokraj registracijske pločice.

i

Nekoliko savjeta za pravilno održavanje vozila

  • Pri svakom ulasku u auto, pregledajte kontrolnu ploču automobila, te ostakljene i zrcalne površine.
  • Provjerite ručnu kočnicu.
  • Provjerite svjetla (žarulje) i svjetlosne signale vozila.
  • Pregledajte gume i karoseriju motornog vozila.
  • Provjerite stanje obvezne opreme vozila.
  • Redovite servisirajte vozilo kod ovlaštenog servisera radi vlastite i sigurnosti ostalih sudionika u prometu. 

Kontakti