kategorije pretrage

Ispitivanje autobusa za prijevoz djece

Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca propisuju se posebni uvjeti koje moraju ispunjavati autobusi kojima se obavlja organizirani prijevoz djece. Pod organiziranim prijevozom djece podrazumijeva se prijevoz skupine djece, pri čemu se u autobusu voze isključivo djeca ili djeca u pratnji roditelja, nastavnika, trenera i sl.

Primjer označavanja sa znakom prema Pravilniku o obilježa­vanju vozila kojim se prevoze djeca

Primjeri izvedbi sjedećih mjesta sa sigurnosnim pojasevima

Zaštita u slučaju curenja goriva iz instalacije

Označavanja izlaza u slučaju u opasnosti

Ispunjavanje uvjeta za vozila kojima se prevoze djeca sukladno odredbama Pravilnika utvrđuje se Potvrdom o ispunjavaju uvjeta za autobuse kojima se prevoze djeca, koju izdaje ovlaštena stručna organizacija za ispitivanje vozila sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama. Potvrdu prema postojećem Pravilniku nije potrebno zanavljati, odnosno vrijede do promjene tehničkih značajki vozila.

Kontakti