kategorije pretrage
ispitivanje_1610x201.jpg

Ispitivanje vozila

Ispitivanje1Centar za vozila Hrvatske u Velikoj Gorici, u svojem Odjelu za ispitivanje u suradnji s drugim ispitnim mjestima raspoređenima po cijelom području Republike Hrvatske obavlja ispitivanje vozila i dijelova tih vozila koji su bitni za sigurnost prometa na cestama. Ispitivanje vozila obavlja se temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnika o ispitivanju vozila. Ispituju se vozila koja se proizvode pojedinačno ili u maloj seriji; vozila na kojima se obavlja preinaka ili zamjena serijskog dijela, sklopa ili uređaja ne serijskim dijelom, pregradnja vozila ugradnjom sklopa ili uređaja; vozila za koja nisu poznati tehnički podatci potrebni za tehnički pregled i registraciju vozila; te sklopovi i uređaji koji su namijenjeni za ugradnju u vozila, a bitni su za sigurnost i ekološku podobnost vozila u prometu na cestama.

 

 

U postupku ispitivanja vozila provjerava se jesu li konstrukcijske i tehničke osobine vozila i njihovih dijelova, sklopova i uređaja u skladu s propisima i normama, odnosno jesu li oni uredno ispitani ili homologirani. Ispitivanje se sastoji od pregleda vozila, dijelova, sklopova i uređaja, snimanja tehničkih značajki vozila, pojedinih sklopova i uređaja, pregleda pripadajuće dokumentacije, stručne obrade rezultata utvrđenih ispitivanjem i donošenja konačne ocjene te izdavanja Potvrde o ispitivanju vozila. Proizvođač vozila, proizvođač dijelova, sklopova i uređaja te pravne i fizičke osobe koje obavljaju preinaku vozila dužni su prilikom proizvodnje vozila, dijelova, sklopova i uređaja te preinake vozila postupati sukladno odredbama Pravilnika o ispitivanju vozila.

 

Ispitivanje brzine, ubrzanja, usporenja, brzinomjera i upravljivosti na ispitnoj stazi

Kod ispitivanja prerada na serijski proizvedenim vozilima, prerada mora biti izvršena tako da se vozilo ne dovede u sigurnosno ili ekološki lošije stanje od serijski proizvedenog vozila.

Nakon provedenog ispitivanja vozila izdaje se Potvrda o ispitivanju vozila u tri primjerka, jedan primjerak za podnositelja zahtjeva, jedan za potrebe MUP-a i jedan za arhivu CVH-a. Potvrda o ispitivanju je dokument koji vrijedi do promjene tehničkog stanja vozila, a u arhivi se čuva trajno. Ako se u postupku ispitivanja vozila utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti, izdaje se Potvrda o ispitivanju s naznakom NEGATIVNO.

 

Ovisno o preinaci i potrebnoj vrsti ispitivanja za pojedinu preinaku ispitivanje vozila obavlja se na cijelom području RH u ovlaštenim ispitnim mjestima.

Kontakti