kategorije pretrage

Višestupanjska homologacija vozila

Višestupanjska homologacija je postupak kada u izradi vozila sudjeluje više različitih proizvođača (izrada po fazama), i kada se u svakoj narednoj fazi izrade prihvaća homologacija iz prethodne faze, a prva faza predstavlja izradu osnovnog vozila na kojem je predviđena nadogradnja.

Provedbu postupka, pregled i ispitivanje vozila, pregled dokumentacije, uključujući tu i popis tehničkih podataka vozila na propisanom obrascu i vozila koje predstavlja tip vozila za koji je zatražena homologacija temeljem ovlasti Državnog zavoda za mjeriteljstvo, obavlja Centar za vozila Hrvatske, koji nakon toga izdaje izvještaj o ispitivanju te vrši unos podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka.

Opis postupka

Zahtjev za provedbu postupka višestupanjske homologacije vozila i propisanu dokumentaciju dobavljač vozila podnosi Državnom zavodu za mjeriteljstvo.

Uz zahtjev za provedbu postupka višestupanjske homologacije vozila prilažu se:

  • dijelovi homologacijske dokumentacije koji su bitni za trenutačni stupanj dovršenosti vozila;

  • kopija certifikata o homologaciji tipa za nepotpuno vozilo izdanoga za prethodni stupanj izrade vozila;

  • sve podatke o preinakama i dodacima na nepotpunom vozilu

Državni zavod za mjeriteljstvo vrši provjeru dostavljene homologacijske dokumentacije i popisa tehničkih podataka te ih prosljeđuje Centru za vozila Hrvatske na završnu provjeru i unos podatka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka.

Temeljem ovlasti Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Centar za vozila Hrvatske provest će po potrebi odgovarajuća ispitivanja vozila uzorka i o tome izdati tehničke izvještaje o ispitivanju na temelju kojih će Državni zavod za mjeriteljstvo izdati potvrdu o sukladnosti tipa vozila.

Dobavljač koji posjeduje potvrdu o sukladnosti tipa vozila izdaje za svaku varijantu / izvedbu vozila Izjavu o sukladnosti vozila (ISV) kojom se korisniku jamči sukladnost vozila s tipom vozila potvrđenim od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

Izjavu o sukladnosti vozila dobavljač ispisuje se iz jedinstvene baze homologacijskih podataka na propisanom obrascu.

Izjava o sukladnosti vozila je dokument koji vlasnik vozila mora obavezano priložiti kod tehničkog pregleda prilikom prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj.

Izjavu o sukladnosti vozila potpisuje odgovorna osoba posjednika potvrde o sukladnosti/evidenciji tipa vozila.

Izjavu o sukladnosti vozila može izdati samo posjednik potvrde o sukladnosti tipa vozila.

U slučaju izmjene tipa vozila ili uvođenja nove varijante ili izvedbe, posjednik potvrde o sukladnosti/evidenciji tipa vozila treba podnijeti Državnom zavodu za mjeriteljstvo zahtjev za dopunu potvrde.

 

Kontakti