kategorije pretrage

Prva registracija

Zakonski okvir

Da bi vozilo sudjelovalo u prometu, osim što mora biti tehnički ispravno, vozilo mora biti i registrirano i imati važeću prometnu dozvolu. Svi postupci i dokumenti potrebni pri registraciji i odjavi motornog vozila su propisani Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila.

Postupak prve registracije

Postupak registracije vozila opisan je u Pravilniku o registraciji i označavanju vozila, a detaljne upute nalaze se u stručnim uputama Centra za vozila Hrvatske i objavljene su na ovim stranicama.

Za prvu registraciju motornog vozila nadležna je stanica za tehnički pregled unutar registracijskog područja prema prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika vozila. Prva registracija se može obaviti i u stanicama za tehnički pregled izvan registracijskog područja prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila uz pisani zahtjev, 30 dana prije, prema stanici za tehnički pregled u kojoj se želi napraviti prva registracija.

Razlikujemo prvu registraciju novog i rabljenog vozila.

1.1 Dokumenti potrebni za prvu registraciju novog vozila:

  • Dokaz o vlasništvu vozila (račun).
  • Izjava o sukladnosti ili potvrda o sukladnosti.
  • Dokaz o plaćenim propisanim obvezama.
  • Osobna iskaznica ili putovnica.

1.2 Dokumenti potrebni za prvu registraciju rabljenog vozila:

  • Dokaz o vlasništvu vozila (račun, kupoprodajni ugovor, rješenje suda i sl.).
  • Strani prometni dokument.
  • Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu vozila).
  • Dokaz o plaćenim propisanim obvezama.
  • Osobna iskaznica ili putovnica.

2.1 Po obavljenoj identifikaciji vozila ovlašteni djelatnik provodi postupak prve registracije novog vozila u informacijskom sustavu i naplaćuje propisana davanja. Postupak prve registracije završava kada ovlašteni djelatnik ispiše prometnu dozvolu, ovjeri valjanost prometne dozvole u odgovarajućoj rubrici pečatom s grbom Republike Hrvatske, ovjeri prometnu dozvolu pečatom s grbom Republike Hrvatske i uruči prometnu dozvolu zajedno s registarskim pločicama vlasniku vozila.

2.2 Po obavljenom tehničkom pregledu vozila ovlašteni djelatnik provodi postupak prve registracije rabljenog vozila u informacijskom sustavu i naplaćuje propisana davanja. Postupak prve registracije završava kada ovlašteni djelatnik ispiše prometnu dozvolu, ovjeri valjanost prometne dozvole u odgovarajućoj rubrici pečatom s grbom Republike Hrvatske, ovjeri prometnu dozvolu pečatom s grbom Republike Hrvatske i uruči prometnu dozvolu zajedno s registarskim pločicama vlasniku vozila.

 

Obavijest Carina

 

Kontakti