kategorije pretrage

Izuzeća i alternativni postupak utvrđivanja sukladnosti

Utvrđivanje sukladnosti vozila ne provodi se za:

 1. vozila uvezena/unesena za članove diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država u Republici Hrvatskoj koja će imati registracijske oznake diplomatskog ili konzularnog predstavništva;
 2. vozila koja se uvoze a nisu predviđena za vožnju u cestovnom prometu i koja neće biti registrirana;
 3. vatrogasna vozila kategorija M, N i O, po potrebi uz mišljenje Državne uprave za spašavanje i zaštitu;
 4. vozila namijenjena vojnim potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske, osim gospodarskih vozila i vozila za prijevoz  putnika.
 5. Ravnatelj zavoda može donijeti odluku da se vozilo ili traktor posebne namjene izuzme od postupka utvrđivanja sukladnosti vozila.
 6. Traktore koji nisu predviđeni za vožnju u cestovnom prometu i neće biti registrirani;
 7. Šumarske radne strojeve kao što su: skiperi, forvarderi, harvesteri, šumarske dizalice i žičare.  

Zahtjev za izuzeće od postupka utvrđivanja sukladnosti iz točaka 1., 3., 5., 6. i 7. podnosi se Državnom zavodu za mjeriteljstvo.

Za primjenu odredbe iz točke 4., Ministarstvo obrane Republike Hrvatske izdaje odgovarajuću izjavu.

Primjena alternativnih zahtjeva provodi se za slijedeća vozila M, N, O i L kategorije:

 1. starodobna vozila kojima se smatraju vozila starija od 30 godina i vozila koja predstavljaju doprinos njegovanju i obogaćivanju tehničke kulture;
 2. vozila koja radi preseljenja unose/uvoze fizičke osobe ako su vozila bila u njihovom vlasništvu najmanje 6 mjeseci;
 3. vozila koja uvoze/unose osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, stečena na temelju pravomoćnog sudskog rješenja o nasljeđivanju;
 4. rabljena vozila posebne namjene kategorija M, N i O te iznimno i za vozila kojima je Zavod dodijelio takav status;
 5. vozila koja se po prestanku diplomatske i konzularne službe stavljaju u prodaju u Republici Hrvatskoj u skladu s recipročnom primjenom privilegije za diplomatsko-konzularna predstavništva i njihovo osoblje;
 6. vozila koja se stavljaju u prodaju a nalazila su se u sustavu carinskog nadzora.

Zahtjev za primjenu alternativnog postupka utvrđivanja sukladnosti iz točaka 1. do 6. podnosi se Državnom zavodu za mjeriteljstvo.

Ukoliko Zavod utvrdi da se za vozilo primjenjuje alternativni postupak, vozilo se upućuje u ispitno mjesto na postupak identifikacije i utvrđivanja stanja vozila.

Kontakti