kategorije pretrage

Promjena vlasništva

Zakonodavni okvir

 

Da bi vozilo sudjelovalo u prometu na cestama, osim što mora biti tehnički ispravno, mora biti i registrirano te imati važeću prometnu dozvolu. Uvjeti i način registracije, označavanja i odjave motornih i priključnih vozila propisani su odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestamaPravilnikom o registraciji i označavanju vozila

Registracijski postupak promjene vlasništva

Za registracijski postupak promjene vlasništva motornog vozila nadležna je stanica za tehnički pregled vozila unutar registracijskog područja prema prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika vozila. Promjena vlasništva se može obaviti i u stanicama za tehnički pregled izvan registracijskog područja prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila u roku do 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju vozila.

Stanica za tehnički pregled vozila registrirat će vozilo na novog vlasnika ako novi vlasnik vozila priloži:

  • Dokaz o vlasništvu vozila
  • Prometnu dozvolu (i knjižica vozila ako je izdana uz prometnu dozvolu)
  • Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila
  • Dokaz o plaćenim propisanim obvezama.
  • Dokaz o identitetu (važeća osobna iskaznica ili putovnica), a za vozila pravnih osoba i ovlaštenje ili punomoć za registraciju vozila.

Dokaz o vlasništvu vozila može biti kupoprodajni ili darovni ugovor, račun o kupnji vozila, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju ili druga pravomoćna sudska odluka i dr.

U registracijskom postupku promjene vlasništva, uz dokaz o ostalim propisanim obvezama, obavezno se prilaže polica obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u pisanom obliku. Ako vozilo ima važeću prometnu dozvolu, novi vlasnik može, do isteka, koristiti policu osiguranja od automobilske odgovornosti prethodnog vlasnika. Ako je važenje prometne dozvole isteklo ili stari vlasnik nije prava i obveze iz police osiguranja ustupio novom vlasniku, novi vlasnik je dužan uplatiti novu policu osiguranja.

Registracijski postupak promjene vlasništva završava unosom podataka o vozilu i vlasniku u evidenciju o registriranim vozilima i ovjerom prometne dozvole.

 

Kontakti