kategorije pretrage

ADR

- Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR) ( "Narodne novine", Međunarodni ugovori broj 05/08)

- Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR - Prilozi A i B) ( "Narodne novine", Međunarodni ugovori broj 11/08)

- Izmjena i dopuna Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari ( "Narodne novine", Međunarodni ugovori broj 06/09)

- Pročišćeni tekst Priloga A i B kao sastavnih dijelova Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) ( "Narodne novine", Međunarodni ugovori broj 02/11)

- Izmjena i dopuna Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari ( "Narodne novine", Međunarodni ugovori broj 3/13)

- Izmjena i dopuna Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR – Prilozi A i B) („Narodne novine“, Međunarodni ugovori 03/15) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2015_03_3_14.html

- Izmjena i dopuna Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari ADR („Narodne novine“, Međunarodni ugovori 06/17) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2017_06_6_38.html

- Izmjene i dopune Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari („Narodne novine“, Međunarodni ugovori 04/18) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2018_06_4_35.html

 

- Zakon o prijevozu opasnih tvari ("Narodne novine" broj 79/07)

- Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za pregled ispravnosti vozila za prijevoz ADR-om određenih opasnih tvari u cestovnom prometu ("Narodne novine", broj 126/08)

- Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu ("Narodne novine", broj 133/11)

- Odluka o visini naknada u postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu ("Narodne novine", broj 109/12 i 71/13)

- Pravilnik o prijevozu opasnih tvari u Oružanim snagama Republike Hrvatske ( "Narodne novine", broj 79/06)

- Popis mjesta pregleda ispravnosti vozila za prijevoz ADR-om određenih opasnih tvari u cestovnom prometu ( "Narodne novine", broj 109/10)

Kontakti