kategorije pretrage

Tehnički zahtjevi za vozila

Vozila moraju udovoljiti zahtjevima koji su definirani ECE pravilnicima Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu ili EEC/EC direktivama i EU uredbama Europske unije odnosno zahtjevima koje je Državni zavod za mjeriteljstvo Republike Hrvatske definirao u važećim propisima o utvrđivanju sukladnosti.

  1. Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica

  2. Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

  3. Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo

  4. Pravilnici i naredbe o homologaciji

Navedeni propisi o utvrđivanju sukladnosti, u skladu s međunarodnim propisima, dopuštaju stavljanje u  promet samo vozila koja su homologirana odnosno koja udovoljavaju zahtjevima u pogledu sigurnosti sudionika u prometu, zaštite okoliša i zdravlja ljudi, uštede energije, usklađivanja uvjeta za registraciju vozila u zemljama potpisnicama Sporazuma iz 1958. unutar UN ECE i zemljama članicama Europske unije.

Zahtjevi se razlikuju ovisno o kategoriji vozila te je li riječ o novim ili rabljenim vozilima.

S obzirom da se propisi (zahtjevi) kontinuirano mijenjaju i dopunjavaju potpuni popis možete dobiti na adresi www.dzm.hr.

Kontakti