kategorije pretrage

Odluka o visini naknade za ispitivanje tahografa i ograničivača brzine ugrađenih u motorna vozila za pokriće troškova ovlaštenog ispitnog mjesta

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1269

Na temelju članka 75. stavak 3. Pravilnika o tehničkim uvjetima i ispitivanju tahografa i ispitivanju ograničivača brzine (»Narodne novine« 120/05.), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZA ISPITIVANJE TAHOGRAFA I OGRANIČIVAČA BRZINE UGRAĐENIH U MOTORNA VOZILA ZA POKRIĆE TROŠKOVA OVLAŠTENOG ISPITNOG MJESTA

I. Za pokriće troškova ovlaštenog ispitnog mjesta naknada za ispitivanja tahografa ugrađenog u motorno vozilo u skladu s člancima 50., 51., 52., 53., 54. i 55. Pravilnika o tehničkim uvjetima i ispitivanju tahografa i ispitivanju ograničivača brzine iznosi s PDV-om 270,00 kn (dvjesto sedamdeset kuna).
II. Za pokriće troškova ovlaštenog ispitnog mjesta naknada za ispitivanje ograničivača brzine ugrađenog u motorno vozilo u skladu s člankom 73. Pravilnika o tehničkim uvjetima i ispitivanju tahografa i ispitivanju ograničivača brzine iznosi s PDV-om 60,00 kn (šezdeset kuna).
III. Naknada za pokriće troškova pod točkom I. i II. ove Odluke uplaćuje se na račun pravne osobe u sklopu koje djeluje ovlašteno Ispitno mjesto.
IV. Ako se prilikom ispitivanja tahografa i ograničivača brzine ugrađenih u motorno vozilo utvrdi da isti nisu ispravni, ovlašteno Ispitno mjesto obavit će ponovno ispitivanje i naplatiti pun iznos naknade.
V. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/06-01/4
Urbroj: 530-07-06-01
Zagreb, 7. 2. 2006.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

Kontakti