kategorije pretrage

Program ispita za nadzornika tehničke ispravnosti vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 260. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08), ministar unutarnjih poslova donosi

PROGRAM
ISPITA ZA NADZORNIKA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA

I.

PREDMET POZNAVANJE PROPISA O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA I NAČINU OBAVLJANJA TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA - ispitne teme:

a) Usmeni dio:

 1. redovni tehnički pregled vozila s ispitivanjem ispušnih plinova,
 2. izvanredni tehnički pregledi vozila,
 3. ovlaštenja i dužnosti organizacija koje obavljaju tehnički pregled i ispitivanje vozila kao i kontrola,
 4. uvjeti za obavljanje tehničkih pregleda vozila,
 5. evidencija, obrada podataka i izvješća o tehničkim pregledima vozila,
 6. preventivni tehnički pregledi vozila.

b) Praktični dio:

 1. tehnički pregled motocikla, osobnog automobila, autobusa, motornog vozila s prikolicom, prijem i evidentiranje vozila,
 2. pregled vozila, zaključivanje tehničkog pregleda, priopćenje grešaka, otvaranje i izdavanje dokumenata.

II.

PREDMET POZNAVANJE VOZILA - ispitne teme:

 1. vrste vozila i definicija,
 2. motori, glavni dijelovi i princip rada,
 3. stublina (cilindar),
 4. klip, klipnjača, radilica sa zamašnjakom,
 5. razvodni mehanizam,
 6. hlađenje motora,
 7. podmazivanje motora,
 8. napajanje motora gorivom, uređaji za napajanje,
 9. rasplinjač, ubrizgavanje goriva,
 10. spojka,
 11. mjenjač,
 12. kardanski prijenos,
 13. diferencijal,
 14. prednji i stražnji ovjes (osovine, opruge, amortizeri, kotač, gume),
 15. šasija, nadogradnja, samonosiva karoserija,
 16. uređaj za upravljanje,
 17. uređaji za zaustavljanje,
 18. akumulator,
 19. generator,
 20. elektro-pokretač (starter),
 21. elektro prekidač,
 22. sustav za paljenje smjese u motoru,
 23. uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju,
 24. uređaji za davanje zvučnih signala,
 25. uređaji koji omogućuju normalnu vidljivost,
 26. električni osigurači,
 27. kontrolni i signalni uređaji,
 28. buka vozila,
 29. ispušni sustav, analiza ispušnih plinova,
 30. uređaji za odmagljivanje i odmrzavanje vjetrobrana, uređaji za grijanje i provjetravanje kabine i prostora za putnike,
 31. vrata, poklopci i zatvarači,
 32. branici i blatobrani,
 33. priključci za sigurnosne pojaseve i sigurnosni pojasevi,
 34. uređaji za osiguranje vozila od neovlaštene upotrebe,
 35. priključni uređaji za spajanje vučnog i priključnog vozila,
 36. oprema vozila,
 37. standardi za vozila, uređaje i opremu vozila.

III.

PREDMET POZNAVANJE PROPISA O REGISTRACIJI VOZILA - ispitne teme:

 1. registracija vozila,
 2. uvjeti i postupak registracije vozila,
 3. promjene u svezi s registriranim vozilom,
 4. evidencija o registriranim vozilima,
 5. prometna dozvola, knjižica vozila, karton tehničke ispravnosti lake prikolice,
 6. registarske pločice,
 7. popunjavanje registracijskog lista i drugih obrazaca koji se koriste prilikom registracije vozila.

IV.

PREDMET POZNAVANJE PROPISA O ODGOVORNOSTI NADZORNIKA I STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA - ispitne teme:

 1. kaznena odgovornost nadzornika i drugih odgovornih osoba u stanicama za tehnički pregled vozila,
 2. prekršajna odgovornost,
 3. odgovornost djelatnika za štetu.

V.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program ispita za nadzornike tehničke ispravnosti vozila (»Narodne novine«, 172/04).

VI.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-65967/08
Zagreb, 26. studenoga 2008

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

Kontakti