kategorije pretrage

RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENA DOZVOLA I DOPUŠTENJA (LICENCIJA)

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

 

Na temelju članka 300. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/08, 48/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22), ministar unutarnjih poslova donosi

 

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU CIJENA DOZVOLA I DOPUŠTENJA (LICENCIJA)

 

I.

Ovim Rješenjem utvrđuje se cijena izdanih dozvola i dopuštenja (licencija) u sljedećem iznosu:

– dozvola za instruktora vožnje 2,65 eura

– dozvola za voditelja autoškole 3,98 eura

– dozvola za predavača u autoškoli 3,98 eura

– dopuštenje (licencija) ovlaštenog ispitivača za provođenje vozačkog ispita 5,31 eura

– dopuštenje (licencija) nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenta za poslove registracije vozila 5,31 eura.

U cijene iz stavka 1. ove točke uračunata je plastična navlaka (etui) i kopča.

 

II.

Prikupljena sredstva iz točke I. ovog Rješenja uplaćuju se u korist Ministarstva unutarnjih poslova u Državnu riznicu.

 

III.

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o utvrđivanju cijena dozvola i dopuštenja (licencija) (»Narodne novine« br. 139/08).

 

IV.

Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

Klasa: 011-02/22-01/266

Urbroj: 511-01-152-22-5

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

 

Kontakti