kategorije pretrage

RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENA OBRAZACA, REGISTARSKIH, POKUSNIH, PRENOSIVIH I IZVOZNIH PLOČICA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

 

RJEŠENJE

 

O UTVRĐIVANJU CIJENA OBRAZACA, REGISTARSKIH,

POKUSNIH, PRENOSIVIH I IZVOZNIH PLOČICA

(pročišćeni tekst - "Narodne novine", broj 58/16, 130/17, 6/21, 64/21 i 155/22)

 

I.

Cijena obrazaca utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Obrazac vozačke dozvole – redovni postupak

Obrazac vozačke dozvole – redovni postupak – koja se na zahtjev podnositelja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole dostavlja na adresu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva

Obrazac vozačke dozvole – ubrzani postupak

Obrazac vozačke dozvole – žurni postupak

20,04 eura

24,02 eura

 

26,54 eura

59,73 eura

2.

Obrazac prometne dozvole

4,65 eura

3.

Obrazac prometne dozvole s oznakom »IZVOZNA«

15,93 eura

4.

Obrazac prometne dozvole za prenosive pločice

4,65 eura

5.

Obrazac knjižice prometnih potvrda

6,64 eura

6.

Obrazac kartona izvršenih preventivnih tehničkih pregleda vozila

2,65 eura

7.

Obrazac kartona tehničke ispravnosti lake prikolice

1,06 eura

II.

Cijena registarskih pločica utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Registarske pločice – par

8,63 eura

2.

Registarska pločica za vozilo, uključujući traktore i radne strojeve,
na koje se ne mogu pričvrstiti pločice pod rednim brojem 1. ove

točke – komad

6,64 eura

3.

Registarska pločica za motocikl i četverocikl – komad

6,64 eura

4.

Registarska pločica za moped i laki četverocikl – komad

5,31 eura

5.

Registarska pločica – zamjena za oštećenu – komad

9,56 eura

III.

Cijena registarskih pločica iz točke II. ovog rješenja izrađenih pojedinačno s unaprijed zadanom brojčanom i slovnom oznakom (po narudžbi), utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Registarske pločice – par

36,90 eura

2.

Registarska pločica za vozilo, uključujući traktore i radne strojeve,
na koje se ne mogu pričvrstiti pločice pod rednim brojem 1. ove

točke – komad

22,03 eura

3.

Registarska pločica za motocikl i četverocikl – komad

22,03 eura

4.

Registarska pločica za moped i laki četverocikl – komad

22,03 eura

5.

Registarska pločica – zamjena za oštećenu – komad

22,03 eura

IIIa.

Cijena registarskih pločica iz točke II. ovog Rješenja izrađenih pojedinačno s unaprijed zadanom brojčanom i slovnom oznakom (po narudžbi), u žurnom postupku u roku od 48 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila na području Grada Zagreba, odnosno 96 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila izvan područja Grada Zagreba, iznosi 86,27 eura za par, odnosno 53,09 eura za komad.

IV.

Cijena registarskih pločica po izboru, utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Registarska pločica – par

265,45 eura

2.

Registarska pločica – komad

199,08 eura

3.

Registarska pločica – zamjena za oštećenu – komad

45,13 eura

IVa.

Cijena registarskih pločica po izboru iz točke IV. ovog Rješenja u žurnom postupku u roku od 48 sati od dana zaprimanja odobrenja ministarstva nadležnog za unutarnje poslove urednog zahtjeva podnesenog u stanici za tehnički pregled vozila na području Grada Zagreba, odnosno 96 sati od dana zaprimanja odobrenja urednog zahtjeva podnesenog u stanici za tehnički pregled vozila izvan područja Grada Zagreba, iznosi 398,17 eura za par, odnosno 305,26 eura za komad.

V.

Cijena registarskih pločica za oldtimere utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Registarske pločice – par

35,57 eura

2.

Registarska pločica – komad

17,78 eura

3.

Registarska pločica – zamjena za oštećenu – komad

17,78 eura

Va.

Cijena registarskih pločica za oldtimere iz točke V. ovog Rješenja u žurnom postupku u roku od 48 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila na području Grada Zagreba, odnosno 96 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila izvan područja Grada Zagreba, iznosi 86,27 eura za par, odnosno 53,09 eura za komad.

 

 

VI.

Cijena registarskih pločica iz točke II., III., IV. i V. u slučaju kada vlasnik registarskih pločica izdanih na obrascu propisanom Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine« broj: 151/2008., 89/2010., 104/2010., 83/2013. i 52/2015.):

a) želi da mu se izdaju nove registarske pločice s istim oznakama na obrascu s EU logom,

b) kada vlasnik registarskih pločica ili druga osoba koja priloži ovjerenu izjavu vlasnika registarskih pločica o ustupanju, nakon poništenja registarskih pločica podnese zahtjev za izdavanje registarskih pločica s istim oznakama na obrascu s EU logom,

c) kada se zbog zamjene oštećene ili dotrajale registarske pločice izdaju registarske pločice s istim oznakama na obrascu s EU logom,

utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Registarske pločice – par

36,90 eura

2.

Registarska pločica za vozilo, uključujući traktore i radne strojeve,
na koje se ne mogu pričvrstiti pločice pod rednim brojem 1. ove

točke – komad

22,03 eura

3.

Registarska pločica za motocikl i četverocikl – komad

22,03 eura

4.

Registarska pločica za moped i laki četverocikl – komad

22,03 eura

5.

Registarske pločice – zamjena za oštećenu – par

36,90 eura

VIa.

Cijena registarskih pločica koje se izdaju s istim oznakama, ali na obrascu s EU logom iz točke VI. ovog Rješenja u žurnom postupku u roku od 48 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila na području Grada Zagreba, odnosno 96 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila izvan područja Grada Zagreba, iznosi 86,27 eura za par, odnosno 53,09 eura za komad.

VII.

Cijena registarskih pločica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništva i cijena dopunske pločice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Registarske pločice – par

31,32 eura

2.

Registarska pločica – komad

23,49 eura

3.

Registarska pločica – zamjena za oštećenu – komad

23,49 eura

4.

Dopunska pločica – komad

20,17 eura

5.

Dopunska pločica – zamjena za oštećenu – komad

20,17 eura

VIIa.

Cijena registarskih pločica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništva i cijena dopunske pločice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništva iz točke VII. ovog Rješenja u žurnom postupku u roku od 48 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila na području Grada Zagreba, odnosno 96 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila izvan područja Grada Zagreba, iznosi 86,27 eura za par, odnosno 53,09 eura za komad.

VIII.

Cijena pokusnih pločica utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Pokusne pločice (duguljaste) – par i komad

5,31 eura

2.

Pokusne pločice (četvrtaste) – par i komad

2,65 eura

IX.

Cijena prenosivih pločica utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Prenosive pločice – par

36,90 eura

2.

Prenosiva pločica – komad

22,03 eura

3.

Prenosiva pločica – zamjena za oštećenu – komad

22,03 eura

IXa.

Cijena prenosivih pločica iz točke IX. ovog Rješenja u žurnom postupku u roku od 48 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u Policijskoj upravi zagrebačkoj, odnosno 96 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u drugim policijskim upravama odnosno postajama, iznosi 86,27 eura za par, odnosno 53,09 eura za komad.

X.

Cijena izvoznih pločica utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Izvozne pločice – par i komad

24,95 eura

2.

Izvozna pločica – zamjena za oštećenu – komad

24,95 eura

XI.

Sredstva ostvarena prodajom obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica uplaćuju se na žiro-račun Državnog proračuna.

XII.

Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje važiti Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca, registarskih, pokusnih i izvoznih pločica (»Narodne novine«, br. 31/11, 81/13 i 33/16).

XIII.

Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 4. srpnja 2016. godine.

Kontakti