Bilteni

Molimo upišite korisničke podatke

Stručni bilten broj Naziv biltena Izdanje Autor
173 Ispitivanje učinkovitosti kočnica s dodatnim opterećivanjem osovina - Sažetak biltena 2020 dr.sc. Tomislav Škreblin, dipl.ing.
172 Statistički pokazatelji rezultata tehničkih pregleda - Sažetak biltena 2020 Leo Poljančić, dipl. ing., Željko Marčec, Davor Novotni, mag. ing. mech.
171 Ispitivanje priključnih vozila vozila kategorije O1 i O2 - Sažetak biltena Ivan Dorotić, dipl. ing.
170 Minimalni tehnički uvjeti za vozila kategorije R - Sažetak biltena Goran Košir dipl.ing. i Igor Pavlik mag.ing.traff.
169 Tehnički pregled vozila s pogonom na plin - Sažetak biltena 2019 Igor Marjanović, dipl. ing.
168 Najčešće preinake na motociklima i mopedima - Sažetak biltena 2019 Tomislav Friganović, dipl. ing. - Toni Bodrušić, mag. ing. mech. - Ante Anić, dipl. ing.
167 Statistički pokazatelji rezultata tehničkih pregleda - Sažetak biltena 2019 Leo Poljančić, dipl. ing. - Željko Marčec
166 Administrativni poslovi u stanici za tehnički pregled vozila - Sažetak biltena 2018 Vanja Lisicin Marković, univ. bacc ing.
165 Nova oprema u Stanicama za tehnički pregled vozila - Sažetak biltena 2018 Igor Tidlačka, mag. ing. mech. - Hrvoje Pavlić, dipl. ing. - Karlo Starčević, dipl. ing
164 Statistički pokazatelji rezultata tehničkih pregleda - Sažetak biltena 2018 Leo Poljančić, dipl. ing. - Željko Marčec
163 Administrativni postupci u STP nakon 1.1.2018. - Sažetak biltena
162 Normativi rada i jedinstveni elementi za vrednovanje rezultata rada u stanicama za tehničke preglede vozila - Sažetak biltena 2018
161 Razvrstavanje nedostataka na tehničkom pregledu - Sažetak biltena 2017 Luka Dorić, univ. spec. mech. - Igor Tidlačka, mag. ing. mech.
160 Statistički pokazatelji rezultata tehničkih pregleda - Sažetak biltena 2017 Leo Poljančić, dipl. ing. - Željko Marčec
159 Kontrola tahografa i ograničivača brzine na tehničkom pregledu - Sažetak biltena 2017 Igor Tidlačka, mag. ing. mech. - Davorin Bahorić, dipl. ing. stroj.
158 Administrativni poslovi u stanici za tehnički pregled vozila - Sažetak biltena 2017 Vanja Lisicin Marković, univ. bacc. ing. - Mato Nikić, struč. spec. ing.
157 Statistički pokazatelji rezultata tehničkih pregleda - Sažetak biltena 2016 Leo Poljančić, dipl. ing. - Željko Marčec
156 Administrativni poslovi u stanicama za tehnički pregled vozila - Sažetak biltena 2016 Mato Nikić, struč. spec. ing.
155 Tehnički pregled vozila M1 kategorije na električni pogon - Sažetak biltena 2016 Luka Dorić, univ. spec. mech. - Franjo Bijelić, mag. ing. mech.
154 Statistički pokazatelji rezultata tehničkih pregleda - Sažetak biltena 2015 Leo Poljančić, dipl. ing. - Željko Marčec
153 Utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila - Sažetak biltena 2015 Goran Košir, dipl. ing.
152 Prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda i oprema koja mora biti uporabljena pri takvom prijevozu (ATP sporazum) - Sažetak biltena 2015 Drago Pejić, dipl. ing.
151 Procjena vrijednosti rabljenih vozila u STP - Sažetak biltena 2015 Igor Dorić, univ. spec. mech.
150 Tehnički pregled traktorskih priključnih vozila - Sažetak biltena 2015 Luka Dorić, univ. spec. mech., Igor Tidlačka, mag. ing. mech
149 Statistički pokazatelji rezultata tehničkih pregleda - Sažetak biltena listopad 2014. Davorin Pavlović, dipl.ing. - Leo Poljančić, dipl.ing. - Željko Marčec
148 Zbirka radnih uputa za ispitivanje vozila - Sažetak biltena 2014. Grupa autora
147 Tehnički pregled traktora - radna uputa - Sažetak biltena 2014. Luka Dorić, dipl.ing.
146 Administrativni poslovi u stanicama za tehnički pregled vozila, novosti u 2013. godini i dosadašnja praksa - Sažetak biltena siječanj 2014 Mato Nikić, struč.spec.ing
145 STATISTIČKI POKAZATELJI REZULTATA TEHNIČKIH PREGLEDA - Sažetak biltena rujan 2013 Leo Poljančić, dipl. ing. - Željko Marčec
144 UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI VOZILA (ODOBRAVANJE VOZILA) - Sažetak biltena rujan 2013 Goran Košir, dipl. ing.
143 Pregled vozila radi ispunjavanja posebnih uvjeta za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe - Sažetak biltena listopad 2013 Luka Dorić, dipl. ing.
142 Statistički pokazatelji rezultata tehničkih pregleda - Sažetak biltena rujan 2012 Leo Poljančić, dipl. ing. - Željko Marčec
141 Periodični tehnički pregled - Radna uputa - Sažetak biltena listopad 2012 Luka Dorić, dipl.ing.
140 Hibridna vozila (vozila s hibridnim pogonskim sustavom) - Sažetak biltena listopad 2012 Ivan Dorotić, dipl.ing.
139 Statistički pokazatelji rezultata tehničkih pregleda - Sažetak biltena rujan 2011 Leo Poljančić, dipl. ing. - Željko Marčec
138 Uređaji i oprema za pogon motornih vozila plinom - Sažetak biltena rujan 2011 Igor Marjanović, dipl. ing.
137 Vozila s pogonom na četiri kotača - Sažetak biltena listopad 2011 Luka Dorić, dipl. ing.
136 Prva registracija vozila - Sažetak biltena listopad 2011 Mato Nikić, dipl. oec.
135 Novosti u tehnologiji tehničkih pregleda kao posljedica direktiva EU - Sažetak biltena listopad 2011 Tomislav Škreblin, dipl. ing. - mr. sc. Goran Pejić, dipl. ing.
134 Statistički pokazatelji rezultata tehničkih pregleda - Sažetak biltena kolovoz 2010 Mladen Hafner, dipl. ing. - Leo Poljančić, dipl. ing.
133 Svjetlosna i svjetlosno-signalna oprema - Odobrene tehnološke novosti - Sažetak biltena rujan 2010 Goran Košir, dipl. ing.
132 Registracija i označavanje vozila - Uputa o postupanju - Dodatak: Administrativni poslovi kod tehničkog pregleda i označavanja lakih prikolica - Sažetak biltena rujan 2010 Mato Nikić, bacc.oec.
131 Tehnički pregled priključnih vozila - Kategorija 01 i 02 - Radna uputa - Sažetak biltena rujan 2010 Tomislav Škreblin, dipl. ing.
130 Tehnički pregled teretnih automobila kategorija N1 - Radna uputa - Sažetak biltena listopad 2009 Tomislav Škreblin, dipl. ing.
129 Statistički pokazatelji rezultata tehničkih pregleda - Sažetak biltena rujan 2009 Mladen Hafner, dipl. ing. Leo Poljančić, dipl. ing.
128 Tijek tehničkog pregleda vozila "Mopedi i motocikli" - L kategorija - Sažetak biltena rujan 2009 Igor Dorić, dipl. ing. Zoran Kalauz, dipl. ing.
126 Tehnički pregled priključnih vozila kategorija 03, 04 - radna uputa - Sažetak biltena listopad 2008 Tomislav Škreblin, dipl. ing.
125 Statistički pokazatelji rezultata tehničkih pregleda - Sažetak biltena rujan 2008 M. Hafner, dipl. ing. L. Poljančić, dipl. ing.
124 Tijek tehničkog pregleda vozila za autobuse M2 i M3 kategorije - Sažetak biltena rujan 2008 Zoran Kalauz, dipl. ing.
122 Statistički pokazatelji - rezultata tehničkih pregleda - Sažetak biltena rujan 2007 M. Hafner, dipl. ing. - L. Poljančić, dipl. ing. - T. Škreblin, dipl. ing.
121 Sadržaj i struktura identifikacijskih oznaka - teretnih vozila - Sažetak biltena rujan 2007 G. Košir, dipl. ing. - I. Magdalenić, dipl. ing.
120 Tehnički pregled teretnih automobila - kategorija n2, n3 - radna uputa - Sažetak biltena listopad 2007 T. Škreblin, dipl. ing.
119 Tijek tehničkog pregleda vozila - za "laka vozila" M1 kategorije - Sažetak biltena srpanj 2007 Z. Kalauz
118 Statistika tehničkih pregleda u 2005. godini - Sažetak biltena rujan 2006 M. Hafner, L. Poljančić
117 Prikaz propisa Europske unije bitnih za rad stanica za tehnički pregled vozila u Republici Hrvatskoj - Sažetak biltena kolovoz 2006. Z. Kalauz
116 EBS - Elektronicki upravljana zracna kocna instalacija za motorna i prikljucna vozila - Sažetak biltena rujan 2005. T. Škreblin
115 Statistika tehnickih pregleda u 2004. godini - Sažetak biltena srpanj 2005. L. Poljancic, M. Hafner
114 Okružnice - obavijesti izdane u 2004. godini lipanj 2005.
113 Normativi rada i jedinstveni elementi za vrednovanje rezultata rada u stanicama za tehničke preglede vozila - Sažetak biltena siječanj 2005.
112 Priručnik o odgovornosti radnika stanica za tehnički pregled vozila u obavljanju poslova tehničkih pregleda i registracije vozila - Sažetak biltena siječanj 2005. Dušica Ezgeta
111 Ispitivanje vozila stručne upute i obrasci - Sažetak biltena rujan 2004. grupa autora
110 Motocikli i mopedi - Sažetak biltena rujan 2004. Marinko Jakovljević, Tomislav Friganović
109 Kratice u automobilizmu - Sažetak biltena Goran Pejić, Tomislav Škreblin listopad 2004.
108 Statistika tehničkih pregleda u 2003. godini - Sažetak biltena rujan 2004. Mladen Hafner, Leo Poljančić
107 Ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila - eko test - Sažetak biltena rujan 2004. Zoran Kalauz
106 Okružnice - obavijesti izdane u 2003. godini svibanj 2004.
105 Statistika tehničkih pregleda u 2002. godini - Sažetak biltena rujan 2003. M. Hafner, L. Poljančić
104 Periodični tehnički pregled kočnica - Radna uputa - Sažetak biltena studeni 2006. T. Škreblin, G. Pejić
103 Samokontrola sustava na vozilu bitnih za kvalitetu ispušnih plinova - OBD sustavi - Sažetak biltena rujan 2003. Z. Kalauz
102 Normativi rada i jedinstveni elementi za vrednovanje rezultata rada u stanicama za tehničke preglede vozila - Sažetak biltena studeni 2002. Lj. Mužević, T. Pregorec, Z. Kalauz
101 Izvješće o kvaliteti ispušnih plinova motornih vozila u Republici Hrvatskoj temeljem rezultata eko testa - Sažetak biltena rujan 2002. L. Poljančić, Z. Kalauz
100 Statistika tehničkih pregleda u 2001. godini - Sažetak biltena rujan 2002. M. Hafner, L. Poljančić
99 Zračni kočni sustavi priključnih vozila - Sažetak biltena rujan 2002. T. Škreblin
98 Vozila za prijevoz opasnih tvari - Sažetak biltena lipanj 2002. T. Friganović
97 Okružnice - obavjesti izdane u 2001. godini ožujak 2002.
96 Novi pravilnik o plinu - Redovni tehnički pregled vozila s pogonom na plin - Sažetak biltena rujan 2001. I. Ledic, Ž. Marcec, M. Ferić
95 EKO test - Ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila - Benzinski motori - Privremeno izvješce listopad 2001. L. Poljančić, Z. Kalauz
94 Statistika tehničkih pregleda u 1999. godini rujan 2001. M. Hafner, L. Poljančić
93 Normativi rada stanica za tehničke preglede vozila lipanj 2001.
92 Okružnice - obavjesti izdane u 2000. godini veljača 2001. Lj. Mužević, T. Pregorec, Z. Kalauz
91 Statistika tehničkih pregleda u 1999. godini rujan 2000. M. Hafner
90 Vozila s pogonom na ukapljeni naftni plin (UNP) ili stlačeni prirodni plin (METAN) - Sažetak biltena rujan 2000. Z. Šimatić, I Ledić
89 Uređaji za ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila - upute za rukovanje i održavanje - Sažetak biltena svibanj 2000.
88 Okružnice - obavjesti izdane u 1999. godini veljača 2000.
87 Ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila - EKO test - Sažetak biltena siječanj 2000. Z. Kalauz
Statistika tehničkih pregleda u 1998. godini listopad 1999. M. Hafner
85 Elektronički regulirani kočni sustavi listopad 1999. G. Pejić
85 Opći akti stručnih organizacija za jedinstveno organiziranje i obavljanje tehničkih pregleda i registracije vozila u stanicama za tehnički pregled vozila te izdavanje pokusnih pločica veljača 1999.
84 Ispitivanje i tehnički pregled lakih prikolica O1 (Postupnik rada i neka druga pitanja) - Sažetak biltena kolovoz 1999. D. Zahrastnik
84 Normativi rada i druge norme za rad stanica za tehničke preglede vozila veljača 1999. J. Rade, Lj. Muževic, Z. Kalauz
83 Okružnice - obavjesti izdane u 1998. godini siječanj 1999.
82 Statistika tehničkih pregleda u 1997. godini rujan 1998. M. Hafner
81 ECE pravilnici i EEC smjernice koje se odnose na emisiju ispušnih plinova listopad 1998. M. Ferić, M. Jakovljević
80 Zračne kočne instalacije rujan 1998. G. Pejić
79 Tijek tehničkog pregleda vozila - Sažetak biltena rujan 1998. Z. Kalauz
78 Okružnice - obavjesti izdane u 1997. godini veljača 1998.
77 Statistika tehničkih pregleda u 1996. godini rujan 1997. M. Hafner
76 Uređaji za kontrolu kočnica rujan 1997. G. Pejić
75 Okružnice - obavjesti izdane u 1996. godini veljača 1997.
74 Uređaji u stanici za tehnički pregled vozila rujan 1996. K. Poljancic
73 Ograničivač brzine rujan 1996. M. Jakovljević
72 Uvod u ispitivanje ispušnih plinova rujan 1996. G. Pejić
71 Statistika tehničkih pregleda u 1995. godini rujan 1996. M. Hafner
70 Dimenzije i mase vozila - prilog ispitivanju vozila svibanj 1996. Z. Šimatić
69 Podnougradbeni Uređaji u stanicama za tehničke preglede vozila svibanj 1996. Z. Kalauz
68 Okružnice - obavjesti izdane u 1995. godini veljača 1996.
67 ABS, Teorijske osnove, ugradnja, kontrola na teretnim motornim i priključnim vozilima te autobusima rujan 1995. Z. Šimatić
66 Rezultati obrade zapisnika o tehničkom pregledu vozila za 1994. godinu rujan 1995. I. Rabar
65 Okružnice - obavjesti izdane u 1994. godini veljača 1995.
64 Homologacija cestovnih vozila - temeljne informacije rujan 1994. M. Ferić
63 Priručnik propisa o odgovornosti zaposlenika u stanici za tehnički pregled vozila - izmjene i dopune (II izdanje) siječanj 1997. Z. Dvoržak
63 Priručnik propisa o odgovornosti zaposlenika u stanici za tehnički pregled vozila rujan 1994. Z. Dvoržak
62 Automatska obrada podataka tehničkog pregleda i registracije u STP rujan 1994. M. Hafner
61 Rezultati obrade zapisnika o tehničkom pregledu vozila za 1993. godinu rujan 1994. I. Rabar
61 Homologacija i ispitivanje cestovnih vozila siječanj 1994. D. Bjelovučić
60 Opremanje vozila za prijevoz opasnih tvari siječanj 1994. Z. Šimatić
59-2 Kočenje vozila - dopunske upute svibanj 1996. Z. Šimatić
59-1 Dopunske upute za obavljanje periodičnih tehničkih pregleda kočnica travanj 1994.
59 Upute za obavljanje periodičnih tehničkih pregleda kočnica siječanj 1994. Z. Šimatić
58 Rezultati obrade zapisnika o tehničkom pregledu vozila za 1992. godinu rujan 1993. I. Rabar
57 Ispitivanje vozila rujan 1993. Z. Šimatić
56
55 Problemi snimanja detalja na vozilima u svrhu izdavanja potvrde o ispitivanju vozila siječanj 1991. Z. Šimatić
54 Uvod u automastku obradu podataka travanj 1990. A. Mažić
53
52 Normativi rada i jedinstveni elementi za vrednovanje rezultata rada u stanicama za tehničke preglede vozila rujan 1994. J. Rade
51 Prijevoz opasnih tvari i tehnički pregled vozila za prijevoz opasnih tvari rujan 1988. Z. Šimatić
50
49 Rezultati obrade zapisnika o tehničkom pregledu vozila za 1986. godinu rujan 1987. I. Rabar
48 tehnički pregled kočionih sistema vozila rujan 1986. Z. Šimatić, I. Rabar
47 Rezultati obrade zapisnika o tehničkom pregledu vozila za 1985. godinu rujan 1986. I. Rabar
46 Održavanje uređaja za kontrolu tehničkog stanja vozila travanj 1986.
45
44 Problemi kontrole i uočavanja kvarova i nedostataka na nekim tipovima vozila; Organizacija izdavanja i produžavanja certifikata posuda pod tlakom za punjenje tekućim plinom smjese propan-butan (TNP) ugrađene u vozilo rujan 1985. I. Grabić
43
42
41 Registracija vozila organa unutrašnjih poslova lipanj 1977.
40-5 Upute za obavljanje usluga produženja registracije vozila (radni materijal) rujan 1983.
40-4 Propisi i upute o raznim društvenim obvezama (radni materijal) rujan 1983.
40-3 Propisi i upute o osiguranju vozila (radni materijal) srpanj 1984.
40-2 Propisi i upute o registraciji vozila (radni materijal) rujan 1983.
40-1 Uvod u poslove produženja registracije vozila srpanj 1984.
40 Propisi i upute za obavljanje poslova produženja registracije vozila u stanicama za tehnički pregled vozila rujan 1983.
39 Ispitivanje vozila koja prevoze opasne tvari (ADR)
38 Kontrola Uređaja za zaštitu od statičkog elektriciteta na vozilima za prijevoz opasnih tvari rujan 1983. Z. Šimatić
37 Rezultati obrade zapisnika o tehničkom pregledu vozila za 1983. godinu rujan 1983. I. Rabar
36 tehnički pregled vozila za prijevoz opasnih tvari kolovoz 1983. I. Rabar
35 Upute za popunjavanje registracionog lista vozila na motorni pogon i priključnog vozila te za popunjavanje prijave za produženje registracije - promjenu podataka o vozilu studeni, 1982.
34 Pravilnik o dimenzijama, ukupnim masama i osovinskom opterećenju vozila te o osnovnim uvjetima kojima moraju udovoljavati Uređaji i oprema na vozilima u prometu na cestama rujan 1982.
33 Rezultati obrade zapisnika o tehničkom pregledu vozila za 1981. godinu rujan 1982. I. Rabar
32 Odgovori na pitanja koje su postavili radnici stanica za redovne i preventivne tehničke preglede vozila rujan 1989.
31 Zapisnik o tehničkom pregledu (upute za primjenu i popunjavanje) prosinac 1981.
30 Prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR) srpanj 1982. Z. Šimatić
29 Rezultati obrade zapisnika o tehničkom pregledu vozila za 1980. godinu
28 Uređaji za kontrolu tehničkog stanja vozila koji se koriste u stanicama za tehničke preglede vozila ožujak 1981. I. Rabar
27 tehnički pregled uređaja za pogon na tekući plin smjese propan-butan
26 Izvještaj o ispitivanju kočionog sistema na opterećenim teretnim vozilima 1980.
26 kočnice na teretnim vozilima ožujak 1981. Z. Šimatić
25 Procjena vrijednosti rabljenih vozila
24 Rezultati obrade zapisnika o tehničkom pregledu vozila za 1979. godinu
23 Pregradnja vozila kojim upravljaju vozači invalidi ožujak 1980. Z. Šimatić
22 Uređaji za pogon cestovnih vozila na tekući plin smjesom propan-butan ožujak 1980. Z. Šimatić
Prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu ožujak 1980. Z. Šimatić
Elektronska obrada zapisnika o tehničkom pregledu vozila ožujak 1979.
19 Katalog vozila koja prelaze dozvoljene dimenzije i opterecenja ožujak 1979.
18 Snimanje usporenja vozila motometrovim instrumentom i vrednovanje snimljenog dijagrama; Kontrola koncentracije ugljicnog monoksida (CO) u ispušnim plinovima motora sa Otto procesom
17 Tipske šeme kočionih instalacija
16 Upute za popunjavanje, kontrolu i šifriranje prijave o produženju registracije - promjenu podataka o vozilu i primjena zapisnika o tehničkom pregledu vozila siječanj 1978.
15 Pravilnik o uređajima, opremi, dimenzijama i ukupnim težinama vozila u saobraćaju na cestama
15 Pravilnik o Uređajima, opremi, dimenzijama i ukupnim težinama vozila u saobraćaju na cestama (Poljoprivredne prikolice i traktori)
14 Zaštita čovjekove okoline od vozila listopad 1977.
13 Uputstvo o popunjavanju registracijonog lista i provedbe registracije prosinac 1976.
12-A Strani normativi o sigurnosnim pojasevima ožujak 1977.
12 Sigurnosni pojasi i njihovi priključci
11 Zapisnik o tehničkom pregledu (upute za primjenu i popunjavanje)
10 Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (komentari, primjedbe i prijedlozi) ožujak 1975.
9 Pravilnik o Uređajima, opremi, dimenzijama i ukupnim težinama vozila u prometu na cestama travanj 1975.
8 Kontrola tehničke ispravnosti u općim aktima OUR-a; tehničko - tehnološka rješenja stanica siječanj 1976.
7 Kontrola koncentracije ugljičnog monoksida (CO) u ispušnim plinovima motora s Otto procesom
6 Dnevni i periodični tehnički pregledi
5 Ispitivanje - tehnički pregled lakih prikolica srpanj 1975.
4 Profili na gumama; Vučni Uređaji; Normativi za ugradnju Uređaja na tekući plin
3 Izvještaj iz medunarodne literature - rezon ulaganja u popravak vozila i pojam tehničke ispravnosti; Izvještaj CITA-e o tehničkoj ispravnosti vozila popravljenih nakon udesa
2 Snimanje usporenja vozila motometrovim instrumentom i vrednovanje snimljenog dijagrama; Automatska regulacija sile kočenja; Usporač za dugotrajno Kočenje prikolice
1 Kratak opis Uređaja za mjerenje CO od firmi BOSCH, INFRALYT, HOFMANN

KONTAKTI